Program edukacyjny Tablit

77DF7379-416A-4B71-A1B0-8ECF5AAEBF52

Nasza placówka rozpoczęła w tym roku przedszkolnym prace z nowoczesnym programem wychowania przedszkolnego Tablit. Program ten został opracowany przez specjalistów, którzy kierują go do placówek odznaczających się kreatywnością, energią oraz gotowością do rozwijania pasji najmłodszych. Te sformułowania doskonale odzwierciedlają idee naszego Przedszkola.

Program Tablit opiera się na dwóch głównych filarach:

Metodzie projektów
Metodzie modelowania dialogów (Questioning the Author)

 Każdy projekt realizowany jest przez miesiąc. Na początku pierwszego tygodnia rodzice otrzymują „Tablitowe wieści” – kartę informacyjną, która będzie zawierała dane dotyczące tematu projektu, umiejętności jakie będzie nabywało dziecko podczas jego trwania, a także ewentualne sposoby za pomocą których można poszerzyć wiedzę zdobytą przez dziecko na zajęciach. Każdy projekt wiązać się będzie ze zmianą wystroju sali (ma to na celu rozbudzić ciekawość małego odkrywcy), stworzeniem mapy pytań (dzieci przedstawiają nurtujące je pytania), wizytami ekspertów lub wycieczkami edukacyjnymi, a także przyjemną i ciekawą zabawą m. in. przy użyciu tablicy interaktywnej. Każdy projekt ma swój moment kulminacyjny 4544055E-4081-4A0D-A39D-1373C8CB44A8
podsumowanie ) może on przyjąć rożną formę np.: zajęć otwartych , wystawy prac dzieci, przedstawienia, inscenizacji, filmików, konkursów itp. Podczas pracy z Tablitem nauczyciel zadaje pytania otwarte, nie narzuca odpowiedzi, pozwala dzieciom na twórcze, samodzielne wnioskowanie. Sprzyja to rozwojowi dłuższych form wypowiedzi, poszerzeniu zasobu słownictwa, a także tworzeniu kreatywnych odpowiedzi.  Jak sami autorzy podkreślają Program Tablit daje dzieciom szansę na poznawanie świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie. Nie zmusza do nauki, lecz rozbudza ciekawość. To dzięki niemu możliwe jest tworzenia bogatego w bodźce środowiska edukacyjnego. Przedszkole to etap, który ma na celu przygotować Państwa dzieci do samodzielności, osiągania zamierzonych celów, przezwyciężania trudności i poczucia, iż możliwość rozwoju to pozytywne doświadczenie. Te właśnie cele pomogą osiągnąć nam wspomniany program i nasza kadra, która przy każdym z postawionych zadań oferuje dzieciom uwagę, pomoc, czas i ciepło, którego potrzebuje każdy mały człowiek.