Ukończyłam studia licencjackie na kierunku opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną, na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Obecnie jestem na studiach magisterskich, na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Praca z dziećmi daje mi mnóstwo radości, nie jest tylko moją pracą lecz także pasja.

Nie ma nic cenniejszego niż szczęście i radość dzieci, dlatego moim podstawowym celem w pracy z dziećmi jest stworzenie atmosfery pełnej ciepła, radości, otwartości i poczucia bezpieczeństwa. Chciałabym, żeby dzięki mnie dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości.

W życiu kieruję się mottem: „Bądź takim człowiekiem, jakiego sam chciałbyś spotkać na swej drodze”.