Edukacja dwujęzyczna w Zakątku Przedszkolaka

– czyli jak my to robimy.

Należy korzystać ze wszystkich środków,
aby wychować dziecko otwarte na świat,
który je otacza.
Jednym z nich jest uczenie języków”.
/Rachel Cohen/

Program edukacyjny „W Angielskim Zakątku”/„Round The English Corner”, autorstwa Barbary Piłat – nauczycielki języka angielskiego, jest z powodzeniem realizowany w naszym przedszkolu od 2016 roku. Zatrudnieni lektorzy posiadają kwalifikacje oraz kompetencje do pracy z małym dzieckiem.Wspaniały team to zespół pięciu polskich nauczycielek mówiących wyłącznie w języku angielskim w kontaktach z dziećmi oraz native speaker z Wielkiej Brytanii.

Na potrzeby nauki języka angielskiego przyjęto bilingualną odmianę immersji – immersję częściową (Earlypartialimmersion), która zakłada zastosowanie języka angielskiego w każdej dziedzinie codzienności przedszkolnej w 50% wszystkich sytuacji komunikacyjnych, zarówno w sytuacjach zabawowych, jak i zadaniowych we wszystkich grupach wiekowych.

Warto przypomnieć, że samo słowo „immersja” pochodzi z języka angielskiego – immersion
i dosłownie oznacza „zanurzenie”. Jest to tzw. zanurzenie w języku, czyli obcowanie z nim na co dzień, przez kilka godzin, nie tylko w formie „zajęć z języka angielskiego”, ale swobodnych kontaktów, rozmów na zróżnicowane tematy. Konieczność porozumiewania się wyłącznie po angielsku sprawia, że dzieci zdobywają naturalność i łatwość wypowiadania się w obcym języku. Kontakt z nauczycielem języka angielskiego niemówiącym po polsku gwarantuje najskuteczniejszą naukę metodą immersji językowej.

Realizując program i dobierając treści nauczania, nauczyciele umożliwiają dzieciom poznawanie świata, angażując wszystkie ich zmysły. Tworzą autentyczne sytuacje edukacyjne, w których będą mogły na miarę swoich możliwości i potrzeb urzeczywistniać potencjał i rozwijać zdolności językowe.

Nieodłącznym elementem pracy nauczycieli języka angielskiego i polskiego w „Zakątku Przedszkolaka” jest metoda projektu, zgodna z wdrożonym w przedszkolu innowacyjnym programem wychowania Tablit. W ramach projektu nauczyciele tworzą z dziećmi stacje badawcze, dzięki którym wychowankowie poznają otaczający je świat poprzez działanie, doświadczanie i odkrywanie. Stałymi elementami realizowanego projektu są także: siatka pytań, beczka słów, aktywność badawcza, casumy, tutoriale, moduł językowy, wycieczki
i spotkania z ekspertami oraz wydarzenie „Kulminacje”, które prezentuje zdobytą przez dzieci wiedzę.

Nowością na skalę ogólnopolską jest nauka czytania Metodą Glenna Domana w języku angielskim. Jest to innowacyjne wprowadzenie dziecka w świat czytelnictwa. Poprzez zabawę dzieci poznają wyrazy oraz ich znaczenie. Podczas czytania globalnego dziecko poznaje
i nazywa cały wyraz jeszcze bez znajomości liter.