Czym jest dla mnie praca z dziećmi? Przywilejem. Otwiera przede mną świat pełen ciekawości. Staram się za tą ciekawością dziecka podążać, aby stwarzać jak najwięcej możliwości do poszerzania horyzontów i otwierania umysłu na nowość, na odmienność, na emocje, na świat. Największym przywilejem jednak jest po prostu bycie z dziećmi. Czerpanie z ich niewyczerpanych pokładów radości, zapału, odwagi, wyobraźni i chęci do nowości. Bezcenne doświadczenie!

Moje wykształcenie ukierunkowuje mnie na nieustające analizy i obserwacje. Ukończyłam bowiem studia o specjalności opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju. Każde dziecko ma mocne i słabe strony, które staram się dostrzegać i odpowiednio stymulować do jak najlepszego rozwoju. Wcześniej pracowałam jako wychowawca grupy przedszkolnej oraz terapeuta.
Prywatnie uwielbiam książki, taniec, wszelakie dyskusje i głośne śpiewanie podczas jazdy samochodem. Jestem osobą otwartą na zmiany, na ludzi i na nowości.