Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), dodatkowo studia podyplomowe w zakresie Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z modułem programowanie, Diagnozy i terapii pedagogicznej oraz Wychowania do życia w rodzinie.

Systematycznie podnoszę poziom swoich umiejętności zawodowych. Ukończyłam kursy doskonalące z zakresu m.in. Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Terapii Behawioralnej, Terapii ręki, Sensoplastyki ®, Metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss i inne.

Przez 10 lat realizowałam się zawodowo jako nauczyciel w szkole specjalnej. W tym czasie pracowałam z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Staram się, aby czas ze mną spędzony był dzieci źródłem rozwoju, a jednocześnie radości i odkrywania własnych zdolności. Stawiam dzieciom mądre wyzwania na miarę ich możliwości, motywuję do samodzielności i jestem głęboko przekonana, że w małym człowieku drzemie ogromny potencjał.
Prywatnie jestem mamą Niny oraz bliźniaczek Neli i Zosi.