Jestem wychowawcą grupy „Gwiazdeczki” (5 latków). W 2010 roku ukończyłam studia na kierunku pedagogika w specjalności opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną, a w 2012 roku uzyskałam tytuł magistra pedagogiki w specjalności pedagogika opiekuńcza. Zgodnie z ukończoną specjalnością posiadam przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia oddziaływań o charakterze wychowawczym, profilaktycznym i socjoterapeutycznym. Obecnie poszerzam swoje kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe w zakresie edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Zarówno na studiach, jak i w trakcie mojej pięcioletniej pracy zawodowej zdobyłam wiele doświadczeń dotyczących pracy z dziećmi. Podejmuję też działania w kierunku wzbogacania warsztatu pracy i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych, uczestnicząc w szkoleniach, kursach oraz warsztatach.

Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i radość, stając się nie tylko moim zawodem, ale także wielką pasją. Cenię sobie możliwość rozwoju i odkrywania coraz to nowszych form pracy. Podczas prowadzonych zajęć wykorzystuję aktywne metody zdobywania wiedzy umiejętności. Staram się rozwijać dziecięcą kreatywność, niezwykłą pomysłowość i wyobraźnię.