RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

6.30-8.15

 • zabawy swobodne w sali indywidualne lub
  w zespołach  w tym: tematyczne, manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, plastyczne, gry stolikowe
 • rozmowy indywidualne (okolicznościowe, zaplanowane), praca z dzieckiem zdolnym, praca kompensacyjno – wyrównawcza, stymulująca, profilaktyczna  indywidualna lub w małych grupach, w tym rozwijająca percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę
 • zabawy prowadzone pod kierunkiem nauczyciela z uwzględnieniem pomysłów dzieci: ruchowe, ze śpiewem, przy muzyce, integrujące grupę, badawcze, twórcze, konstrukcyjne oraz obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe
  w sali, poranne planowanie dnia

 

8.15-8.30

 • ćwiczenia poranne/poranna zabawa ruchowa

 

8.30-9.00

 • czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne
 • I śniadanie
 • czynności porządkowe, zabiegi higieniczne

 

9.00-10.00

 

 • zajęcia wychowawczo – dydaktyczne w różnych sferach aktywności dziecka (językowej, społecznej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej, ruchowej, plastycznej, technicznej, teatralnej, zdrowotnej)

 

10.00-10.30

 • zabawy swobodne w sali indywidualne lub w zespołach, w tym: tematyczne, manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, plastyczne

 

10.30-10.45

 • czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne
 • II śniadanie
 • czynności porządkowe, zabiegi higieniczne

 

10.45-12.30

 • pobyt na powietrzu, w tym: zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, zabawy swobodne, badawcze, spacery, wycieczki, gry terenowe
 • zajęcia dodatkowe
 • zabawy swobodne w sali według zainteresowań dzieci

 

12.30-13.30

 • czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne
 • obiad
 • czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

 

13.30-15.30

 • relaksacja – muzykoterapia, bajkoterapia, zabawy relaksacyjne,  gimnastyka relaksacyjna, ćwiczenia relaksacyjne
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • zabawy prowadzone pod kierunkiem nauczyciela doskonalące wiadomości i umiejętności, rozwijające kompetencje dzieci, w tym: językowe, ruchowe, badawcze, twórcze, plastyczne, konstrukcyjne, gry dydaktyczne,
  z uwzględnieniem pomysłów dzieci, zajęcia indywidualne korekcyjno-wyrównawcze, zabawy i gry językowe

 

15.30-15.45

 • czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne
 • podwieczorek
 • czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

 

15.45-17.00

 • zabawy swobodne w sali indywidualne lub pod kierunkiem nauczyciela, w tym: ruchowe, konstrukcyjne, plastyczne, prace porządkowe, czynności organizacyjne, w tym podsumowanie dnia i planowanie dnia następnego