Tablit
E853FAD7-CE27-4796-8F17-170FCD93953C

Zainspirował nas innowacyjny program wychowania przedszkolnego Tablit. Uznaliśmy, że koncepcja programu opracowana przez pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest wyjątkowa i warto ją wdrożyć. Ten niekonwencjonalny program umożliwia dzieciom w wieku przedszkolnym poznawanie świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie. Istotne znaczenie miało dla nas to, że kontekstem wszelkiej działalności dziecka uczyniono świat przyrody i nauki.
Program jest złożony z dwudziestu siedmiu czterotygodniowych projektów edukacyjnych, realizowanych w ciągu trzech lat pobytu dziecka w przedszkolu (w każdym roku realizowanych jest dziewięć czterotygodniowych projektów edukacyjnych o tematyce przyrodniczej). Stałymi elementami realizowanego programu, które nauczyciele tworzą dziećmi są m.in. aranżacja przestrzeni, centrum badawcze, siatka pytań, beczka słów, aktywność badawcza, wycieczki i spotkania z ekspertami oraz wydarzenie „Kulminacje” prezentujące efekty realizacji projektu.
Tablit ma moduł języka angielskiego, dzięki któremu od najmłodszych lat dziecko może wzrastać w otoczeniu lingua franca – języka będącego środkiem komunikacji ludzi na całym świecie. Dzieci uczą się słów i zwrotów w języku angielskim za pośrednictwem materiałów multimedialnych (banków słów i gier edukacyjnych) związanych tematycznie z zagadnieniami realizowanymi w ramach programu. Bawiąc się słownikami i grami, dziecko poznaje nie tylko słownictwo związane z tematami projektów, ale także rozwija umiejętność rozpoznawania dźwięków i znaczeń oraz kształtuje gotowość do używania języka.
Pojawia się także mało znana do tej pory w Polsce metoda dialogów „Questioning the Author”, dzięki której dzieci są zachęcane do formułowania i wyrażania opinii na temat zjawisk przyrodniczych prezentowanych w animacjach multimedialnych.
Integralną częścią programu są interaktywne materiały dostosowane do użytku na tablicach multimedialnych i tabletach, takie jak: animacje oraz zbudowane w oparciu o nie filmiki przybliżające dzieciom zjawiska przyrodniczo-naukowe, piosenki, banki słownictwa w języku polskim i angielskim związane z teatrem oraz gry służące do nauki języka angielskiego.
Program jest odpowiedzią na oczekiwania współczesnego nauczyciela i dziecka.

 


Kocham przedszkole – to program nauczania podkreślający ważną rolę wychowawcy dziecka, którego zadaniem jest inicjować i stymulować szeroko pojęte procesy rozwojowe wychowanków. Program opisuje proces wychowania i kształcenia dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.
Płac zabaw1621ED60-CFB0-4C6C-AC31-6882F88B4B63to nowy cykl do wychowania przedszkolnego stworzony w oparciu o zapisy podstawy programowej. Kompleksowa oferta materiałów dla nauczycieli trzylatków, czterolatków, pięciolatków i sześciolatków zbudowana jest na czterech filarach wynikających bezpośrednio z czterech obszarów wyróżnionych w podstawie programowej: ruchu, emocjach, bezpieczeństwie i doświadczaniu. Cykl skierowany został do nauczycieli poszukujących spójnej koncepcji edukacyjnej dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Nauczycieli, dla których oczywisty jest edukacyjny charakter zabawy, chcących wspierać dziecko w holistycznym rozwoju i nauce, rozbudzać w nim pasje i chęć samodzielnego poznawania, odkrywania świata.
Plac zabaw to kompleksowa pomoc w budowania gotowości dziecka do nauki w pierwszej klasie.