O przedszkolu

W Zakątku Przedszkolaka dzieci czerpią wiedzę i umiejętności  przez doświadczenie a uczą się poprzez zabawę. Tworzymy warunki umożliwiające dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.  Dążymy do  wychowania dzieci tak, aby radziły sobie w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. 

Atuty naszej pracy

Edukacja nastawiona na przyszłość

Tworzymy takie  sytuacje edukacyjne, aby  przedszkole było miejscem, do którego dzieci będą przychodziły z radością, rozwijały zainteresowania i zaspokajały nieustanną ciekawość świata. Dążymy,  by pobyt dzieci  w przedszkolu był  nieustającą przygodą,  której towarzyszyć będą   rodzice i pracownicy przedszkola, wspólnie dbając o rozwój dziecka. Kładziemy duży nacisk na indywidualność dziecka,  spontaniczne poznawanie świata, poczucie bezpieczeństwa i  rozpoznawanie granic. Rozwijamy  kompetencje kluczowe, które w przyszłości pozwolą odważnie poruszać się w dorosłym życiu.

Język angielski i niemiecki

Realizujemy własny  program „W Angielskim Zakątku”, oparty na niezwykle skutecznej  metodzie  immersji językowej, czyli „zanurzenie w języku”. Lektorzy języka angielskiego  towarzyszą dzieciom przez kilka godzin dziennie w każdej grupie  wiekowej, w różnych  sytuacjach dnia codziennego i komunikują się  wyłącznie w języku angielskim. Raz w tygodniu dzieci mają kontakt z językiem niemieckim. Lektorzy  tworzą sytuacje edukacyjne sprzyjające osłuchaniu się z językiem obcym oraz   warunki do rozwijania zainteresowania tymi językami,  chęcią  poznawania innych kultur. Uczestnictwo dzieci w zajęciach językowych,  poprzez zabawę, sprzyja  przełamywaniu własnych barier komunikacyjnych, gdyż dzieci w naturalny i praktyczny sposób przyswajają język obcy  i poznają otaczający je świat w dwóch obcych  językach.

Pracownicy przedszkola

Filarem naszej placówki są  pracownicy. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana,  zmotywowana do pracy kadra:  nauczyciele w zakresie wychowania przedszkolnego, psycholog, neurologopeda, terapeuta, native speaker,  lektorzy  języka angielskiego,  niemieckiego, nauczyciel doradca  metodyczny, instruktor tańca nowoczesnego. Z kolei pracownicy niepedagogiczni podejmują prace porządkowe i włączają się  w różne sytuacje życia codziennego.  Wszyscy pracownicy zwracają szczególną uwagę na   indywidualne potrzeby wychowanków, bezpieczeństwo i podmiotowe traktowanie każdego dziecka.  To kreatywni, pełni pomysłów ludzie z pasją i powołaniem do pracy z dziećmi.